Az ország egyik legnagyobb – 48 megawatt névleges beépített kapacitású – napelemparkját tervezzük megvalósítani Szügy és Csesztve települések külterületén.

Az alacsony minőségű mezőgazdasági területen megvalósuló napelempark becsült éves villamosenergia-termelése elegendő lesz közel 40 ezer háztartás teljes éves energiaszükségletének kielégítéséhez, amely teljes Nógrád megye háztartási villamosáram igényének közel felével egyenlő. A tervezett napelempark emellett évente jelentős mennyiségű szén-dioxid kibocsátásától óvja meg a Földet, ami levegőminőség szempontjából közel 300 ezer darab 50 éves tölgyfa szén-dioxid-megkötő képességével egyenértékű hatással bír. A napelempark életciklusának lejártával a terület eredeti hasznosítása visszaállítható lesz.

ui

Ökológiabarát Új Generációs Napelempark

A fosszilis energiaforrások kiváltására a megújuló energiahordozók – szél, nap, folyóvíz, geotermia, biomassza és bioüzemanyagok – jelentenek alternatívát. A tiszta áramtermelés jelentősége az energiaintenzív iparágak és a közlekedés zöldítésével párhuzamosan egyre növekszik globálisan és magyarországi viszonylatban is. A fenntarthatósági dimenziók elvárásai mentén összeállított gazdasági, energetikai és klímapolitikai stratégiák, valamint cselekvési tervek a megújuló energiaforrások között is – előnyei elismeréseképpen – kiemelt szerepet szánnak a fotovoltaikus villamosenergia-termelésnek.

Az Új Generációs Napelemparkok legfontosabb erénye, hogy ezt a környezetvédelmi pozitív hatást maximalizálják: ezekben megerősödik és sokszínűbbé válik a növény- és állatvilág, felfrissül az évtizedes intenzív mezőgazdasági termelés során kimerült talaj. Az ökológiai szempontok mentén fejlesztett napelemparkokban a panelek alatti, illetve közötti terület vegyszer használata nélkül, kaszálással vagy éppen legeltetéssel karbantartható, a panelek árnyékában nem napfényigényes haszonnövények termeszthetők. A napelemparkok emellett lehetőséget teremthetnek méhkaptárak telepítésére is, mely a helyi gazdáknak jelenthet együttműködési lehetőséget.

ui

Műszaki tudnivalók

A napelemparkot a legmodernebb, a környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelő berendezések és technológiai megoldások felhasználásával hozzuk létre. A napelempaneleket tartó szerkezetek telepítése talajkímélő technológiai eljárással történik, ezzel is biztosítva a terület jövőbeni folytatólagos mezőgazdasági hasznosíthatóságát. A termelt villamos energiát a földben (úgynevezett földkábelekkel) szállítjuk el a napelempark területén létesülő transzformátorállomásra, így a föld felszínén kizárólag a panelek és a hozzájuk csatlakozó kisebb berendezések lesznek láthatóak.
A napelemparkok működése az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszönhetően teljesen biztonságos, a napelemparkoknak nincs egészségre káros hatásuk, semmilyen téren nem jelentenek kockázatot.

Aktualitások

Erdősítés
16 ezer őshonos facsemetéből álló két új erdő telepítésének munkálatai kezdődtek Csesztve és Szügy körzetében 2020 decemberében. A térség meghatározó erdőgazdasága által történő erősítés során 2 hektáron mezei és hegyi juhar, kocsánytalan tölgy és cser, valamint vadkörte és vadalma facsemetékkel gyarapodik a térség növényvilága.
Nem csupán fásítás történik, hanem olyan új erdőt hoz létre a beruházó Szügy és Csesztve határában, amelyet kiemelt természeti értékkel bíró őshonos fafajták fognak alkotni, ezáltal támogatva a térség biológiai sokféleségének növelését. A társadalmi értékteremtés jegyében pedig erdei közjóléti létesítménnyel bővítik az új erdőterületet.

Útfelújítás
2020 júniusában megújult a bakópusztai temetőbe vezető út. A régóta várt fejlesztés keretében a 250 méteres útszakasz zúzott bazaltköves fedőréteget kapott, amely lehetővé teszi a temető biztonságos és kényelmes megközelítését csapadékos időjárási körülmények között is. Az ötmillió forint értékű fejlesztés során természeti értékek nem sérültek, fakivágására nem került sor.
Ez is egy olyan támogatás a helyi közösségek részére, amely kézzelfogható fejlesztéssel egészíti ki a beruházó napelemes fejlesztéseink hozadékát a helyi lakosok számára.

Mikor épül a napelempark?
A napelempark megvalósítására a jelenlegi tervek mentén 2021 folyamán kerül sor.

ui

A napelempark működése

A megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közül a fotovoltaikus naperőművek azok, amelyek a legkisebb hatással vannak környezetükre életciklusuk során.
A tervezett napelempark polikristályos szilícium panelek rendezett soraiból fog felépülni, amelyek a Napból érkező elektromágneses sugárzást passzív módon alakítják át elektromos energiává. A termelt villamos energia mennyisége függ az időjárástól, valamint a Nap és a Föld egymáshoz viszonyított pozíciójától, a napsugárzás beesési szögétől is. A napelempark üzemelése nem jár zajkibocsájtással és hulladéktermeléssel.

A technológia terjedését és népszerűségét jelzi, hogy 2016 és 2020 között a világon a napenergiából származó elektromos áram mennyisége megduplázódott, a beruházási kedv pedig úgy vállalati, mint lakossági szinten töretlen. Energiapiaci előrejelzések szerint 2050-re a napenergia lesz a Föld legfontosabb áramforrása.

Kérdések és válaszok

Kapcsolat

EMAIL

info@matricumnapelempark.hu